Насловна Весник Општина Берово, ул.„ Димитар Влахов“ бр.10, 2330 Берово, тел/факс 033/471-026, 033/471-057, e-mail: so.berovo@t-home.mk

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Contacts

Contact Details for this Web site
# Позиција Име Телефон Мобилен телефон Факс
1 so.berovo@t-home.mk Општина Берово, Димитар Влахов бр.10 2330 Берово 033/471-026, 033/471-057 033/471-057

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии