Насловна Актуелно Вести Се решава проблемот со водоснабдувањето во населба Јуруко

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се решава проблемот со водоснабдувањето во населба Јуруко

 

Се решава долгогодишниот проблем со водонабдувањето во населба Јуруко во Берово.

 

Во текот на вчерашниот ден, во функција е ставена новата пумпна станица, која ќе обезбеди зголемен притисок на водата и квалитетно водоснабдување, на повисоките места, во овој дел од градот.

Поради надморската височина, резервоарот со филтер станицата , изминатиот период, не го задоволуваше потребниот притисок, поради што жителите, често имаа проблеми со притисокот на водата.

Со инсталацијата на новата пумпна станица, се решава проблемот и жителите од населба Јуруко, конечно ќе добијат водоснабдување како што заслужуваат.

Од ЈПКР,,Услуга”, велат дека, подолго време работат на решавање на овој проблем, при што конечно проблемот е надминат и жителите од повисоките места, ќе можат да користат квалитетно водоснабдување.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии