Насловна Актуелно Вести Известување за акција за собирање на КАБАСТ ОТПАД

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Известување за акција за собирање на КАБАСТ ОТПАД

 

Се известуваат жителите на Општина Берово, дека во текот на наредната недела, почнувајќи од понеделник 30.11.2020 година, Општина Берово во соработка со ЈПКР Услуга, ќе организира собирање на КАБАСТ ОТПАД (делови од мебел, душеци, теписи и слично).

 

Граѓаните кои имаат потреба од отстранување на ваков отпад, треба да се јават на телефонскиот број 078/371-939 , во временскиот период од 10:00 до 14:00 часот и во договор со одговорното лице, да го изнесуваат кабастиот отпад на тротоарите пред своите домови, со цел истиот да биде благовремено транспортиран на соодветно место.

Кабастиот отпад не е комунален отпад. Се аплира до населението да се придржува кон термините за спроведување на акциите за траснпортирање на истиот.

Доколку во иднина, се забележи фрлање на ваков отпад во контењерите за комунален отпад, ќе следуваат санкции од страна на надлежни органи, согласно Одлуката за комунален ред.

Општина Берово

Градоначалник

ЗВОНКО ПЕКЕВСКИ

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии