Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Започна реализацијата на проект за реконструкција на улици во Двориште

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
14
Окт
2020

Во с. Двориште се започна со реализацијата на проектот ,,Реконструкција на улици во с. Двориштe- Општина Берово" како еден капитален проект од огромно значење за селото.

Главната цел на овој проект е да се подобри моменталната состојба на патната инфраструктура во село Двориште, преку надградба на четири краци, во должина од околу 2.900m.

Проектните активности опфаќаат механичко сечење на асфалт со длабочина од 15cm, гребење на асфалт и расчистување на постојни цевководи, ископ на дренажен ров и монтирање на дренажен цевковод, поставување слој на тампон, поставување на битуменски слој и набивање на сите слоеви на асфалт.

Проектот е финансиран од страна на Светска Банка преку Министерство за Транспорт и врски.

За сите прашања во врска со самиот проект и проектните активности сите заинтересирани можат да се консултираат со Координаторот на проектот од страна на Општина Берово:

Елен Качулачка

Моб: 071/302-664

Тел: 033/471-057 локал 114

Емаил: kaculacka_e@yahoo.com

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии